Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  E-PREDO.PL

WAŻNY OD 01-11-2018 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży obuwia

za pośrednictwem Sklepu Internetowego e-predo.pl

 

SPIS TREŚCI:

1.Informacje ogólne

2. Warunki zawierania umów sprzedaży

3. Sposób płatności

4. Zwroty produktu

5. Wymiana

6. Reklamacja

7. Gwarancja

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

9. Ochrona danych osobowych

 

1.       Informacje ogólne

1.1.     Właścicielem Sklepu Internetowego jest: P.P.H.U. Mój Styl s.c. Krystyna Jakubiuk, Anna Jakubiuk z siedzibą w Bielsku Podlaskim 17-100, ul. Mickiewicza 64, NIP 5431816022, REGON 050662950.

1.2.     Zarządzającym Sklepem Internetowym jest P.P.H.U. Mój Styl s.c. Krystyna Jakubiuk, Anna Jakubiuk, punkt sprzedaży w Białymstoku 15-879, ul. Św. Rocha 7/11, NIP 5431816022, REGON 050662950.

1.3.      Telefon komórkowy: Anna Jakubiuk 513-263-905 pon-pt 10.00-16.00 oraz telefon stacjonarny pon-pt  9.00-17.00 510-171-862 (opłata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora)

1.4.     Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową obuwia nowego damskiego i męskiego z podziałem na gatunki, nowości oraz promocje.

1.5.     Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

1.6.     Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy.

1.7.     Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych tą formą sprzedaży.


2.   Warunki zawierania umów sprzedaży

2.1.   Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Konsumenta wyłącznie za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem www.e-predo.pl.

2.2.   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się P.P.H.U. Mój Styl s.c. Krystyna Jakubiuk, Anna Jakubiuk są następujące: 

- sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient musi posiadać połączenie z siecią Internet,

- włączona obsługa Cookies i Java Script,

- posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczącej realizacji zamówienia.

2.3.  Zakazane jest dostarczenie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy firmy P.P.H.U. Mój Styl s.c. Krystyna Jakubiuk, Anna Jakubiuk.

2.4.  Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.5.  Na e-maile odpowiadamy od poniedziałku do piątku. Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: biuro@e-predo.pl

2.6.  Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.7.  Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia.

2.8.  Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.

2.9.  Koszt wysyłki, na terenie Polski:

- przedpłata = 12,99zł

- pobranie = 16,99zł

2.10. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

2.11. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT na życzenie).


3.  Sposób płatności

3.1.  W przypadku wyboru formy "przelew", towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia, w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe.

3.2.  Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone zamówienie we wskazanym wyżej terminie jest traktowane jako odstąpienie od umowy sprzedaży przez Klienta.

3.3. Klient, który wybrał szybką metodę płatności online obsługiwany będzie poprzez zewnętrzny podmiot świadczący obsługę  płatności online drogą elektroniczną Blue Media S.A.. W przypadku wybrania tej formy płatności możliwa jest płatność następującymi kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic i Maestro.  W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, maksymalnie wynosi do 2 dni roboczych, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

3.4.  Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu.

3.5.  W przypadku wyboru formy "pobranie" – towar wysyłany jest po złożeniu zamówienia, w terminie 2 dni roboczych.


4.  Zwroty produktu

4.1.  Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 2, 6 i 8 poniżej, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.2.  W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.

4.3.  Zwracany Produkt winien zostać odesłany na adres sklepu, z którego Produkt ten został wysłany do Klienta.

4.4.  Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia/zwrotu. 

4.5.  Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że P.P.H.U. Mój Styl s.c. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4.6.  W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki towaru do Klienta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez P.P.H.U. Mój Styl s.c., P.P.H.U. Mój Styl s.c. nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.7.  Obuwie można także zwrócić osobiście w jednym ze sklepów P.P.H.U. Mój Styl s.c. w Białymstoku i w Bielsku Podlaskim. Do zwrotu w salonie także potrzebne jest oświadczenie o odstąpieniu. W celu zagwarantowania najsprawniejszej obsługi prosimy o dołączanie paragonu lub faktury VAT do Produktów zwracanych również osobiście w sklepach P.P.H.U. Mój Styl s.c.. Adresy sklepów dostępne na naszej stronie, w zakładce "Sklepy stacjonarne".

4.8.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.  Wymiana

5.1. P.P.H.U. Mój Styl s.c. umożliwia bezpłatną wymianę towaru. Jedyne koszty poniesione przez Klienta to koszty przesyłki.

5.2. Aby skorzystać z wymiany towaru, należy niezwłocznie poinformować obsługę sklepu, by postępować według określonych wskazówek. Następnie wypełnić formularz zwrotu/wymiany towaru i wysłać na adres biuro@e-predo.pl.  P.P.H.U. Mój Styl s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej wymiany w terminie do 14 dni od otrzymania zwracanego towaru wraz z dowodem zakupu, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy wymiana zostanie rozpatrzona. Aby przyspieszyć ten proces, prosimy o kontakt telefoniczny lub wiadomość mailową. Istnieje możliwość wymiany poprzez tzw. "przesyłkę zwrotną" za pośrednictwem kuriera.

6.    Reklamacja

P.P.H.U. Mój Styl s.c. zobowiązana jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) lub gwarancję jakości – w zależności od wyboru Klienta.

Reklamacja w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego:

6.1.     P.P.H.U. Mój Styl s.c. ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność P.P.H.U. Mój Styl s.c. z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

6.2.    Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że P.P.H.U. Mój Styl s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo P.P.H.U. Mój Styl s.c. nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez P.P.H.U. Mój Styl s.c. usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez P.P.H.U. Mój Styl s.c.. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.3.    Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. P.P.H.U. Mój Styl s.c. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów .

6.4.    W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów w trakcie procesu reklamacyjnego prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do reklamowanego towaru.

6.5.    W przypadku  wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi reklamacje prosimy składać na adres sklepu, z którego zamówiony Towar został wysłany.

6.6.    W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego towaru, druku reklamacyjnego dołączonego do przesyłki. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się P.P.H.U. Mój Styl s.c. do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.

6.7.    W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych powyżej, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza odstąpienia/zwrotu dołączonego do przesyłki.

 

7.    Gwarancja

7.1. Produkty objęte są gwarancją jakości. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

7.2.  Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu Towaru.

7.3.  Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani też w żaden inny sposób nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru.

7.4.  Kupujący realizuje swoje uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacyjne dokonane w siedzibie sklepu, w którym zakupiony został reklamowany Towar.

7.5.  Producent obuwia zapewnia, że Towar jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towaru, uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia Towaru, bądź uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Towaru w tym z braku jego należytej konserwacji. W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru powstałej z przyczyn tkwiących w Towarze, Producent dokona nieodpłatnej naprawy Towaru. W przypadku gdyby w ocenie Producenta usunięcie wady konstrukcyjnej lub materiałowej Towaru poprzez naprawę Towaru nie było możliwe, Producent wymieni Towar na wolny od wad lub zwróci pieniądze w wysokości wartości Towaru.

7.6.  Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdyby w ocenie Producenta usunięcie wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru nie było możliwe, Producent wymieni Towar na wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.

7.7.  Okres gwarancji na Towar wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży Towaru.

7.8.  Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z brakiem możliwości korzystania z Towaru.

7.9.  Reklamacje prosimy składać na adres sklepu, z którego zamówiony Towar został wysłany. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego towaru, druku reklamacyjnego dołączonego do przesyłki.

 

8.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Klientowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a P.P.H.U. Mój Styl s.c.; w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie spawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej). Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem a P.P.H.U. Mój Styl s.c. za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 
9. Ochrona danych osobowych

9.1.  Administratorem danych osób, składających zamówienia, dokonujących zapisu na newsletter, wyrażających zgodę na profilowanie (o którym mowa w ustępie 14 poniżej), właścicieli kont na stronie www.e-predo.pl, a także wszelkich innych osób, udostępniających swoje dane osobowe, jest P.P.H.U. Mój Styl s.c. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 64, 17-100 Bielsk Podlaski.

9.2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem, oraz pod adresem e-mail: biuro@e-predo.pl / numerem telefonu:  513-263-905.

9.3. Administrator przetwarza następujący zakres danych:

     a) dane adresowe (adres miejsca zamieszkania, adres dostawy produktu, adres e-mail, numer telefonu),

     b) dane identyfikujące (imię i nazwisko, adres IP, data urodzenia, płeć, numer konta bankowego, ID urządzenia, lokalizacja).

9.4. Dane wskazane w ust. 3 powyżej, stosowane są w następujących celach:

     a) składania, realizowanie i rozliczanie zamówień,

     b) procedura reklamacyjna,

     c) zapis na newsletter (za zgodą Klienta),

     d) informowanie o konkursach, promocjach, rabatach oraz innych informacjach handlowych i marketingowych (za zgodą Klienta),

     e) tworzenie listy mailingowej, by efektywnie realizować cele wskazane w lit. c i d powyżej (za zgodą Klienta),

     f) rejestracja w e-sklepie (za zgodą Klienta),

     g) profilowanie (za zgodą Klienta),

9.5. Administrator, dla realizacji wskazanych wyżej celów, działa w oparciu o zgodę klienta, a także w zakresie niezbędnym, do wykonania umowy z Klientem bądź do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy na żądanie, wniosek lub prośbę Klienta, którego dane dotyczą.  Administrator przetwarza również dane w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – Administratora lub osoby trzeciej, w tym do ewentualnych sporów sądowych lub pozasądowego dochodzenia roszczeń.

9.6. Administrator będzie przekazywać dane następującym podmiotom:

     a) firmom kurierskim, odpowiedzialnym za dostarczanie towarów Klientom,

     b) stronom serwisów społecznościowych, celem łatwiejszego dostępu do Klienta i optymalizacji usług

     c) serwisom pomagającym Administratorowi w optymalizacji usług i zapewnieniu indywidualnemu Klientowi satysfakcjonującej oferty

     d) partnerom Administratora - celem optymalizacji zamówień, dostawy oraz wykonywania procedury gwarancyjnej.

Administrator z każdym z wymienionych wyżej podmiotów zawiera umowę o powierzeniu przetwarzania danych, poprzedzoną szczegółowym badaniem, czy podmiot ten daje rękojmię właściwej ochrony danych osobowych. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo przekazywania i przetwarzania danych osobowych przez wskazane podmioty.

9.7. Administrator może przekazywać dane osobowe do kraju trzeciego w sytuacji, gdy serwer podmiotu wskazanego w ust. 7 powyżej znajduje się w tym kraju trzecim

9.8. Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie i w czasie uzasadnionym współpracą z Klientem.

9.9. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo przeniesienia danych osobowych do innego, wskazanego podmiotu. Żądania takie wymagają zgłoszenia Administratorowi w dowolnej formie.

9.10. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przez niego zakresie. Żądanie takie należy zgłosić Administratorowi w dowolnej formie.

9.11. Klient ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie przewidzianej przez przepisy prawa.

9.12. Brak zgody na którąkolwiek z czynności przetwarzania nie powoduje automatycznie braku możliwości korzystania z usługi oferowanej przez Administratora, której ta czynność przetwarzania nie dotyczy.

9.13. Administrator, za zgodą Klienta, wykorzystuje dane do zautomatyzowanego przetwarzania danych, celem optymalizacji oferty dla zindywidualizowanego Klienta (profilowanie). Profilowanie polega na śledzeniu koszyka Klienta, jego ruchu w e-sklepie (za pomocą ramek rekomendacyjnych, sieci afiliacyjnych i innych). Następnie dane przekazywane są do systemów, gdzie Klient – w ramach preferencji – przyporządkowany jest do danego segmentu (ze względu na płeć, wartość zakupów i tym podobne). Administrator wykorzystuje również silnik rekomendacyjny, który sugeruje Klientom produkty w oparciu o przeglądane oferty.

9.14. Efektem profilowania jest utworzenie zindywidualizowanej informacji handlowej lub marketingowej dla konkretnego Klienta. Informacja przekazywana będzie – w zależności od zakresu udzielonej przez Klienta zgody – w formie wiadomości e-mail, ramki rekomendacyjnej oraz w ramach sieci afiliacyjnej.

9.15. Administrator gwarantuje zasad przestrzegania danych, zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl